Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1992, Trường Mầm non Quý Hoà có 34 cán bộ giáo viên, gồm 7 chi điểm trường nằm rải rác ở các xóm trông xã,